Introductie Brugklas

Het schooljaar start voor de brugklassen met twee introductiedagen op dinsdag 29 augustus en woensdag 30 augustus. Tijdens deze dagen maak je verder kennis met je klas, doe je leuke groeps-activiteiten en krijg je informatie om startklaar aan je eerste lesdag te beginnen. 

Alle brugklasleerlingen worden op dinsdag 29 augustus om 8:45 uur in gymzaal L01 verwacht voor een gezamenlijke opening. Je verzamelt bij je mentor en klas. Na de opening volgt elke klas volgens een roulatie een eigen programma. 

Onderaan deze informatie vind je terug wat je precies mee moet nemen tijdens de introductiedagen. Alle klassen zijn dinsdag klaar om 14:15 uur. Je hoort aan het einde van de dag van je mentor waar je de volgende dag precies gaat verzamelen.

Op woensdag 30 augustus begint het programma om 8:45 uur en eindigen we de dag om 12:30 uur. Tijdens de introductiedagen ontvang je de Plenda (planagenda) en iPad.

De lessen beginnen op donderdag 31 augustus volgens het lesrooster in Magister.

Tijdens de introductiedagen krijg je uitleg hoe dit werkt en welke spullen er nodig zijn tijdens deze dag. 

Voor ouders/verzorgers van brugklasleerlingen is een algemene ouderavond gepland op maandag 11 september 2023. De uitnodiging hiervoor volgt nog, maar reserveert u deze datum alvast in uw agenda. Wij informeren u na de vakantie over de details.

Belangrijkste informatie op een rij: 

maandag 17 juli:                  
deadline bestellen boeken en ondertekenen bruikleen-overeenkomst. Zie voor de instructies de brief die je tijdens de kennismakingsochtend zaterdag 1 juli hebt meegekregen. 

maandag 28 augustus:       lesvrije dag

dinsdag 29 augustus:          introductiedag van 8:45-14:15 uur  (verzamelen in gymzaal L01)

woensdag 30 augustus:      introductiedag van 8:45-12:30 uur (verzamelen op afgesproken plek) 

donderdag 31 augustus:     start lessen volgens lesrooster 

maandag 11 september:      algemene ouderavond brugklas 

Wat neem je mee tijdens de introductiedagen?

  • een tas
  • een pen
  • het introductieboekje dat je tijdens de kennismakingsochtend op 1 juli hebt gekregen
  • iets te drinken
  • een lunchpakket op dinsdag en tussendoortje op woensdag  

Op woensdag neem je verder mee: 

  • de Plenda
  • de iPad als je die al ontvangen hebt op dinsdag 

In het introductieboekje vind je ook het boodschappenlijstje terug met de benodigde schoolspullen. 

Het verhaal achter de school.


Alles over onze school

 Download brochure