PTD en PTA 

In het Programma van Toetsing en Doorstroming (PTD) staat per vak beschreven hoe het overgangscijfer gedurende de leerjaren in de onderbouw worden opgebouwd. Elk leerjaar heeft zijn eigen PTD.

Vanaf leerjaar 3 op vmbo-t en vanaf leerjaar 4 op havo en vwo kennen wij een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Hierin zijn per vak de toetsen opgenomen die meetellen bij de bepaling van het SchoolExamen-cijfer. Dit SE-cijfer levert uiteindelijk gemiddeld met het cijfer voor het Centraal Schriftelijk Examen (CE), per vak het eindcijfer op. Deze eindcijfers bepalen of een leerling geslaagd is.

Op korte termijn kunt is via onderstaande link het actuele PTD en PTA rooster terug te vinden 

PTD en PTA ROER College Schöndeln 

LET OP:

Onderstaand is het overstap PTA 2021-2022 terug te vinden.