PTD en PTA 

In het Programma van Toetsing en Doorstroming (PTD) staat per vak beschreven hoe het overgangscijfer gedurende de leerjaren in de onderbouw worden opgebouwd. Elk leerjaar heeft zijn eigen PTD.

Vanaf leerjaar 3 op vmbo-t en vanaf leerjaar 4 op havo en vwo kennen wij een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Hierin zijn per vak de toetsen opgenomen die meetellen bij de bepaling van het SchoolExamen-cijfer. Dit SE-cijfer levert uiteindelijk gemiddeld met het cijfer voor het Centraal Schriftelijk Examen (CE), per vak het eindcijfer op. Deze eindcijfers bepalen of een leerling geslaagd is.

PTD en PTA ROER College Schöndeln 

LET OP:

Als gevolg van de lockdownperiode en de periode van online onderwijs zijn er aanpassingen gedaan in het PTD en PTA's voor de rest van dit schooljaar.  Binnenkort volgen hieronder de documenten met deze informatie op een rij. 

Aanpassingen in PTA's (februari 2021)