PTD en PTA 

In het Programma van Toetsing en Doorstroming (PTD) staat per vak beschreven hoe het overgangscijfer gedurende de leerjaren in de onderbouw worden opgebouwd. Elk leerjaar heeft zijn eigen PTD.

De informatie over het PTD is vanaf oktober hier te vinden.


Vanaf leerjaar 3 op vmbo-t en vanaf leerjaar 4 op havo en vwo kennen wij een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Hierin zijn per vak de toetsen opgenomen die meetellen bij de bepaling van het SchoolExamen-cijfer. Dit SE-cijfer levert uiteindelijk gemiddeld met het cijfer voor het Centraal Schriftelijk Examen (CE), per vak het eindcijfer op. Op grond van dit gemiddelde van SE en CE wordt het diploma uitgereikt.

De informatie over het PTA  is vanaf oktober hier te vinden.