PTD en PTA 

In het Programma van Toetsing en Doorstroming (PTD) staat per vak beschreven hoe het overgangscijfer gedurende de leerjaren in de onderbouw worden opgebouwd. Elk leerjaar heeft zijn eigen PTD.

Vanaf leerjaar 3 op vmbo-t en vanaf leerjaar 4 op havo en vwo kennen wij naast het PTD een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Hierin zijn per vak de toetsen opgenomen die meetellen bij de bepaling van het SchoolExamen-cijfer. Dit SE-cijfer levert uiteindelijk gemiddeld met het cijfer voor het Centraal Schriftelijk Examen (CE), per vak het eindcijfer op. Deze eindcijfers bepalen of een leerling geslaagd is.

Via onderstaande link kunt u het actuele PTD en PTA rooster terugvinden:

PTD en PTA ROER College Schöndeln 

Bijzonderheden:

Inhalen

Is het nodig een schoolexamen in te halen, dan kan dit tijdens de geplande inhaalmomenten. Deze momenten zijn zichtbaar in de jaaragenda.

Herkansingen

Als een toets als herkansbaar is aangemerkt in het PTA, dan kan deze herkanst worden tijdens het geplande herkansingsmoment. Zie het Schoolspecifiek Examenreglement ROER College Schöndeln voor meer informatie. Leerlingen worden uiterlijk twee weken voor deze herkansingen geïnformeerd over het exacte moment en ontvangen dan ook informatie over de wijze waarop ze zich voor deze herkansingen kunnen inschrijven.

Vervroegd of gespreid examen

Wil je vervroegd of gespreid examen doen, in één of meerdere vakken, meld je dan bij de leerlingcoördinator.  Je kunt gebruik maken van onderstaande formulieren:


Met ingang van 1 januari 2023 is het niet toegestaan dat tijdens PTA toetsen (SE) en CE apparatuur wordt meegenomen of gedragen die in verbinding staat met de buitenwereld, zoals smartwatches, noise cancelling headsets en andere devices. Ook het dragen van een horloge is niet toegestaan om verwarring/discussie te voorkomen. Lokalen en examenzalen zullen voorzien zijn van een klok.