28 november 2020

SWITCH-uren

In de SWITCH-uren worden diverse activiteiten en mogelijkheden aangeboden waarbij de leerling als eerste aan zet is. We verwachten hiermee dat leerlingen zelf een grotere rol nemen bij hun leerproces.

Er zijn enkele vaste onderdelen zoals werken in stilte, werken in groepjes, werken met digitale middelen, maar er is er ook een wisselprogramma. In dit wisselprogramma staan op verschillende momenten hulplessen voor de diverse vakken op het programma maar ook zaken als inhaaluren voor gemiste practica, lessen Russisch, muziek maken, zaalvoetballen of lekker lezen. Voor de brugklassers is er ook een programma om hun studievaardigheden verder te ontwikkelen. 

Met andere woorden een gevarieerd aanbod dat voortdurend aangepast en verbeterd wordt. Wekelijks kunnen ouders/verzorgers samen met hun kind in magister kijken naar de mogelijkheden om zich in te schrijven.

SWITCH-uren