15 september 2023

Spreekuur CJG en GGD 

Soms krijgt een leerling te maken met zorgen of problemen die niet (alleen) schoolgerelateerd zijn. ROER College Schöndeln werkt daarvoor nauw samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de GGD. Medewerkers van zowel het CJG als de GGD zijn wekelijks op school aanwezig om het zorgteam van school te ondersteunen met advies. Ook bestaat er de mogelijkheid voor leerlingen om op school met een medewerker van CJG of GGD in gesprek te gaan. Leerlingen kunnen daarvoor alleen of samen met een begeleider (bijvoorbeeld een ouder, verzorger of mentor) gebruikmaken van het inloopspreekuur. 

Het inloopspreekuur van de GGD is elke maandagochtend van 9.00-10.00u te bezoeken in lokaal 118. Elke donderdagmiddag van 14.00-15.00u is er een medewerker van CJG aanwezig in lokaal K25. 

Spreekuur CJG en GGD