1 februari 2024

Leerlingen over vervroegd examen

Niet elke leerlingen is gelijk en ieder heeft zijn eigen kwaliteiten en uitdagingen. Wij vinden het belangrijk recht te doen aan deze verschillen en dat leerlingen worden gestimuleerd om eigen keuzes te maken. We bieden dan ook op verschillende manier ruimte voor maatwerk aan onze leerlingen, zowel in de onderbouw als bovenbouw.

Vervroegd examen

Een vorm van maatwerk is het vroegtijdig afsluiten van een examenvak. Deze vorm van maatwerk is mogelijk in het voorexamenjaar. Leerlingen die excelleren in een vak, kunnen dat vak eerder afsluiten en hebben in het examenjaar dan ruimte om meer tijd te besteden aan de overige vakken. Een aantal leerlingen is bereid om hun ervaringen met ons te delen.

Ervaringen 

Britt is 17 jaar en zit momenteel in havo 4. Ze is van niveau gewisseld (van vwo 4, naar havo 4). Ze vertelt: ‘Het vak Duits ligt mij goed. Ik ben er niet veel extra tijd en/of werk aan kwijt omdat ik de dingen die niet voor pta zijn ook niet hoeft te doen van havo 4. Mijn handelingsdeel maak ik in de klas en nu ik daar klaar mee ben, hoef ik al niet meer naar de Duits les, dus heb ik meer tussenuren wat natuurlijk een voordeel kan zijn. Buiten de les of alsnog in de les kan ik leren voor de pta-toetsen. Normaal heb je les in een havo 5 klas maar omdat dat niet in mijn rooster past, ga ik gewoon naar de havo 4 les om zelfstandig aan de slag te gaan. Er wordt bij deze keuze samen met je docent gekeken naar wat voor jou het beste is en wat het beste bij jou past. En natuurlijk heb ik in mijn examenjaar een vak minder en dus meer tijd voor andere vakken die ik lastiger vind. Ik zit in de classroom van havo 5 en blijf zo van alles op de hoogte.’

Ook L. doet vervroegd examen. Zij zal in mei al examen doen in het vak wiskunde. ‘Ik heb ervoor gekozen om te blijven zitten, maar voor de uitdaging toch nog examen te doen in wiskunde. Ik word nu meer uitgedaagd en volgend jaar heb ik meer tijd voor andere vakken.’ Finn vertelt eenzelfde verhaal: ‘Ik ben blijven zitten en heb ervoor gekozen om door te gaan met O&O. Op die manier heb ik in mijn examenjaar meer rust.’ Hij raadt andere leerlingen ook aan om vervroegd examen te doen wanneer ze onverhoopt het jaar niet halen. 

Tot slot het verhaal van Steffen. Steffen zit in havo 4: ‘Vanwege het vervroegd afsluiten van de vakken CKV en maatschappijleer in vwo 4, heb ik veel tussenuren in havo 4. Ik heb dus tijd voor zelfstudie. Ik kreeg de mogelijkheid om deels zelfstandig en onder begeleiding van mevrouw Van Herten toe te  werken naar mijn examen Engels dit jaar. Daarnaast geeft mij dit volgend jaar de mogelijkheid om meer tijd te steken in mijn overige vakken. Over het algemeen heb ik gekozen voor dit maatwerk om mezelf wat meer rust te geven en de werkdruk uit te smeren over meerdere leerjaren. Een ander voordeel dat ik hieruit haal, is dat ik straks weet hoe een examen eruit ziet.’ Steffen heeft ook een tip voor leerlingen die twijfelen. ‘Durf te overleggen. Er is veel mogelijk als je dit in overleg doet met je mentor, vakdocent, of decaan.’


Meer weten over maatwerk in de bovenbouw? Bekijk hier de verschillende mogelijkheden.

 

'Durf te overleggen. Er is veel mogelijk als je dit in overleg doet met je mentor, vakdocent, of decaan.’

Steffen, leerling havo 4

Leerlingen over vervroegd examen