1 september 2023

Krampsfonds

Het Krampsfonds is een ondersteuningsfonds exclusief voor leerlingen van onze school, opgericht door dhr J. Kramps. Dit fonds heeft als doel leerlingen uit gezinnen met beperkte financiële middelen te ondersteunen bij hun ontwikkeling. Voor leerlingen die verbonden zijn aan onze school kan een aanvraag ingediend worden door de ouder(s)/verzorger(s) van deze leerling of door een van de medewerkers van school.

Een aanvraag kan ingediend worden wanneer het gezin waar de leerling deel van uitmaakt een krappe beurs heeft. 

In eerste instantie verwijst de school naar Stichting Leergeld. Mocht deze bijdrage niet toereikend zijn dan kan het gezin een aanvraag bij het Krampsfonds doen. Verder kan een aanvraag gedaan worden als de middelen die gevraagd worden niet door Stichting Leergeld verstrekt kunnen of mogen worden. Enkele voorbeelden waarvoor bij de stichting Krampsfonds een aanvraag ingediend kan worden:

  • Schoolspullen en/of toebehoren, gymkleding
  • Transport (fiets of busreis) in bijzondere gevallen
  • Activiteiten die de (onderwijs-culturele-sportieve) ontwikkeling van het kind bevorderen
  • Zo nodig, ondersteuning basisbehoeften (voeding, verzorgingsartikelen) 

Een aanvraag bij de stichting Krampsfonds kan ingediend worden bij de administratie van de school via administratie@roercollege.nl 

Krampsfonds