17 december 2020

Krampsfonds

Ons eigen Krampsfonds heeft het mogelijk gemaakt dat 24 leerlingen van onze school, die in een gezin wonen met een krappe beurs, een Chromebook ontvangen. Daarnaast zijn er 7 leerlingen voorzien van een grafisch rekenmachine.

Wat is het Krampsfonds?

Het Krampsfonds is een ondersteuningsfonds voor leerlingen,  opgericht door dhr J. Kramps in de jaren rond 1900. Hij was leraar en directeur van de toenmalige Rijks HBS.

Dit fonds heeft als doel leerlingen uit gezinnen met beperkte financiele middelen te ondersteunen bij hun ontwikkeling. In de loop van de 20 ste eeuw heeft dit fonds bestaan en is in verbinding gebleven met de Rijks HBS en haar opvolgers (’t Stedelijk, Stedelijk Lyceum, Mavo Roermond en nu  RoercollegeSchondeln) Verder is het fonds overgegaan in een stichting, de stichting Krampsfonds. 

Voor wie kan een aanvraag ingediend worden?

Leerlingen verbonden aan school, de aanvraag kan gedaan worden door de ouders/verzorgers van deze leerling of door een van de medewerkers van school

Wanneer kan een ouder een aanvraag doen bij het Krampsfonds?

Het gezin waar het VO-kind deel van uitmaakt heeft een krappe beurs. Dit betekent een netto inkomen lager dan 120 % van de bijstandsnorm. Als eerste meldt dit gezin zich bij de regionale Stichting Leergeld. Daar wordt beoordeeld of het gezin tot de doelgroep behoort. Voor de leeftijdstoets geldt de datum van inschrijving in het VO (1 augustus) De inkomenstoets kan door de stichting leergeld gedaan worden.


Wat als de Stichting Leergeld niet alles vergoedt?

De eerste vergoedingen komen vanuit de Stichting Leergeld. Mocht deze bijdrage niet of slechts deels toegekend worden ivm de hoogte van het bedrag dan kan het gezin een aanvraag bij het Krampsfonds doen. Verder kan een aanvraag gedaan worden als de middelen die gevraagd worden niet door leergeld verstrekt kunnen worden. In principe wordt er geen geld naar een gezin overgemaakt.

Enkele voorbeelden:

Excursies, bijv een buitenlandse reis
Laptop
Transport (fiets-busreis) in bijzondere gevallen
Activiteiten die de (onderwijs-culturele-sportieve) ontwikkeling van het kind bevorderen

Waar kan ik een aanvraag voor het Krampsfonds indienen?

Bij de administratie van school of bij p.vandermeij@roercollege.nl

Krampsfonds