17 augustus t/m 21 augustus

Zomerschool voor examenleerlingen

In de zomervakantie biedt ROER College Schöndeln een gratis zomerschool aan. Door de Corona-situatie kan het zijn dat leerlingen bij een of meerdere vakken het gevoel hebben niet op het niveau te zitten dat nodig is om komend schooljaar goed te starten. Om eventuele achterstanden of onderdelen van vakken bij te werken, starten we deze zomerschool op. Hierbij ligt onze focus op leerlingen die komend schooljaar eindexamen doen. Het is een volledige schoolweek waarin leerlingen naar school komen om onder begeleiding aan de gekozen vakken te werken. De vakken worden aangeboden in blokken van twee dagen, zodat er twee dagen van de week aan een specifiek vak gewerkt wordt. Inschrijven voor meerdere vakken is ook mogelijk.

Alle eindexamenleerlingen (van schooljaar 2020/2021) kunnen in de eerste periode van het schooljaar gebruik maken van belangrijke PTA-herkansingen. De leerlingen kunnen de zomerschool gebruiken om hier optimaal op voorbereid te zijn.

De zomerschool vindt plaats in de laatste week van de zomervakantie (week 34, 17 t/m 21 augustus). Leerlingen hebben zich hiervoor inmiddels kunnen aanmelden en de inschrijving is gesloten.

Locatie: lokaal 003 t/m 006

Zomerschool voor examenleerlingen