26 januari, 12:30 t/m 14:30

Wiskunde Olympiade

Wiskunde Olympiade

Dit jaar organiseren de wiskundedocenten van het ROER College Schöndeln weer de Wiskunde Olympiade. Dit is een jaarlijkse wiskundewedstrijd voor leerlingen van havo en vwo. De speelse maar uitdagende opgaven testen je creativiteit en wiskundig inzicht.
Alle leerlingen van klas 1 t/m 6 met belangstelling voor wiskunde kunnen meedoen aan de eerste ronde (eindexamenleerlingen kunnen helaas niet meedoen aan de tweede ronde). De eerste ronde vindt bij ons op school op donderdag 26 januari plaats (van 12:30 tot maximaal 14:30).

Wil je meedoen? Geef je dan vóór vrijdag 20 januari op bij je eigen docent wiskunde of stuur mij (Niels Lousberg) een mail met je naam en klas.