26 maart, 19:00 t/m 20:30

Voorlichting gymnasium voor brugklas

Op dinsdag 26 maart 2024 vindt in de avond voor ouders en brugklasleerlingen een voorlichtingsbijeenkomst over het gymnasium plaats. Wij informeren jullie dan graag over de inhoud en doelstellingen van het gymnasium op ROER College Schöndeln.

De voorlichting wordt verzorgd door de teamleider vwo, leraren klassieke talen, de mentor van de gymnasiumklas in het tweede leerjaar en enkele gymnasiumleerlingen. Zij geven voorlichting over de inhoud van de vakken en consequenties voor de studielast, maar ook de manier van werken en de mogelijkheden om eigen keuzes te maken en persoonlijke leerroutes in te richten.

De bijeenkomst begint om 19:00 uur in het ROER-gebouw. Rond 20:30 uur sluiten we de voorlichting af. Hebben jullie interesse in deze voorlichtingsavond, meld je dan uiterlijk 20 maart aan via dit aanmeldingsformulier. Hier lezen jullie ook meer over de overgangsnorm voor gymnasium. 

Leerlingen die in januari op het rapport de gymnasiumnorm haalden en ook op dit moment vergelijkbare resultaten laten zien, worden daarnaast uitgenodigd een Masterclass gymnasium te volgen in SWITCH. Deze vindt plaats op woendag 10 april. Tijdens deze lessen krijgen de leerlingen inhoudelijk een beeld van de vakken Grieks en Latijn en de manier van werken op het gymnasium.

Aanmelden voor de Masterclass kan tijdens de voorlichtingsavond.