24 januari t/m 28 januari

Verkort lesrooster

In verband met leerlingbesprekingen is de hele week een 30 minuten lesrooster gepland