29 september

V5 algemene ouderavond

De algemene ouderavond is bedoeld om ouders op de hoogte te houden van de belangrijkste aandachtspunten en mijlpalen dit schooljaar voor het betreffende leerjaar. Daarnaast maken ouders kennis met de mentor.