15 november, 08:30 t/m 13:30

V4 Bezoek CIVIL

Bezoek CIVIL is voor V4 natuurkunde en duurt per groep 3 klokuren.

De praktijk dag CIVIL
Groep 1 van 8:30 tot 10:45 V4Nat7
Groep 2 van 11:15 tot 13:30 V4Nat3

Via deze link is informatie te vinden.