9 juni

uitslag CSE Tijdvak 1

Tijdvak 1 van het Centraal Examen zit erop. Op dit moment worden de
scorepunten, zoals vastgesteld na de tweede correctie, die je voor elk
vak voor het CE hebt behaald zichtbaar in Magister. Hier kun je nog niet
definitief uit afleiden of je geslaagd bent of niet. Op donderdag 9 juni
worden om 08:00 uur ‘s ochtends namelijk pas de N-termen van tijdvak
1 bekend gemaakt waarmee de eindcijfers berekend kunnen worden.

Aan de hand van de normering, de totaalscores én de aanvullende
maatregelen die dit schooljaar gelden, bepalen de directeur,
teamleiders en examensecretarissen vervolgens de uitslag (geslaagd of
voorlopig/definitief afgewezen) en vindt er per leerlaag een vergadering
met alle examinatoren plaats.

Alle examenkandidaten worden, onder voorbehoud dat de uitslag
daadwerkelijk op bovenstaand tijdstip bepaald kan worden, vanaf 13.00
uur (vmbo-t), 14:00 uur (havo) of 15:00 uur (vwo) gebeld door hun
mentor.

De voorlopig afgewezen kandidaten worden, bij grote voorkeur samen
met een ouder/verzorger, vanaf 14:00 uur (vmbo-t), 15:00 uur (havo) of
16:00 uur (vwo) verwacht in de centrale hal voor een gesprek. Dit wordt
gevoerd met de teamleider en de mentor of examensecretaris. Deze
kandidaten krijgen dan ook hun voorlopige cijferlijst.

Herkansen

Indien er gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid tot herkansen, dan
dient dit aanvraagformulier uiterlijk vrijdag 10 juni om 14:00 uur
ingeleverd te worden bij de administratie. Ook leerlingen die al geslaagd
zijn kunnen uiteraard gebruik maken van deze mogelijkheid om
resultaten te verbeteren.