22 september

T4 algemene ouderavond

De algemene ouderavond is bedoeld om ouders op de hoogte te brengen van de belangrijkste aandachtspunten en mijlpalen dit schooljaar voor het betreffende leerjaar. Daarnaast maken de ouders kennis met de mentor. 

De ouderavonden vinden in verband met de COVID-19 maatregelen online plaats via Google Meet. U ontvangt vooraf per mail een uitnodiging voor de online ouderavond via de teamleider van de betreffende leerlaag inclusief de instructies en link naar de Google Meet. 

Wij vragen u deel te nemen via de inloggegevens van uw zoon/dochter en de camera en de geluidsfunctie uit te zetten.