14 oktober

T3 CKV film

T3 CKV film

CKV leerlingen T3 en CKV inhalers van T4.

Leerlingen worden om 08.30 uur verwacht bij de ECI cultuurfabriek, 
ECI 13, 6041 MA Roermond