16 september

Ouderraad ROER College Schöndeln

Op 16 september vindt de vergadering van de ouderraad plaats.

Indien u vragen heeft dan kunt u mailen naar

ouderraad@roercollege.nl

Ouderraad ROER College Schöndeln