19 september, 19:00 t/m 20:30

Ouderavond VWO 5

Deze ouderavond start in de aula, waar wij u over de werkwijze en bijzonderheden in het komend schooljaar informeren en u door het programma omtrent loopbaanoriëntatie meenemen. Aansluitend neemt de mentor het over om u verder over het schooljaar te informeren. Dan is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen.

Omdat wij van mening zijn dat deze ouderavond in belangrijke mate kan bijdragen aan een goede samenwerking tussen ouders en school, rekenen wij op uw deelname. We vragen u zich in te schrijven via dit formulier.