19 februari t/m 1 maart

Onderzoeken ihkv de onderwijskwaliteit leerling- en oudertevredenheid

leerlingen en ouders ontvangen verdere informatie via de leerlaagbulletins.