11 januari t/m 18 januari

Inhaalweek toetsweek 2 voor bovenbouw

Van 11 tot en met 18 januari 2022 worden de inhaaltoetsen van de toetsweek van de bovenbouw ingepland. Bij het inplannen wordt in principe de dagplanning van toetsweek 2 aangehouden. Het voorlopige schema is terug te vinden via deze link. De tijdstippen worden wel aangepast.  

Het inhalen van toetsen heeft voorrang op het volgen van lessen. Leerlingen krijgen het defintieve toetsrooster voor de volledigheid in de kerstvakantie nog per mail opgestuurd. 

LET OP: Bovenstaande geldt alléén voor de bovenbouw. De inhaalwerken van de toetsweek voor de onderbouw worden allemaal uitgesteld. Deze worden ingepland wanneer de toetsweek voor de onderbouw helemaal is afgerond, dus na 20 januari.