22 maart, 18:00 t/m 22:30

Iftar-diner

Ons plan is om maximaal 100 personen te laten inschrijven. Het doel is dat de 100 personen die zich inschrijven ook proberen een dag te vasten. Hierdoor hopen we te creëren dat men zich enigszins beleeft/verdiept in de leefwijze/cultuur/geloof van een ander. Door mee te vasten ervaart men dit enigszins. Het bevorderd hopelijk de saamhorigheid. Onbekend maakt vaak onbemind. S’ avonds gezamenlijk het vasten breken onder het genot van heerlijke wereldse gerechten en dranken.
Via een PowerPoint presentatie willen we het vasten in de Islam, Christendom uitleggen en
presenteren. Er zullen Arabische/Engelse Anaschieds (lofzang) afgespeeld worden. Tijdens de iftar is het de bedoeling dat men gesprekken onderling voert en zich in elkaar verdiept.
Het motto is: Spreek met elkaar, niet over elkaar.