23 november

HBO-/WO informatieavond

Het ROERcollege Schöndeln is dit jaar organisator voor de HBO-/WO-infoavond voor alle bovenbouwleerlingen havo/vwo van de SOML-scholen. In twee rondes bezoeken de leerlingen info-bijeenkomsten van vervolgopleidingen. De leerlingen dienen zich van tevoren aan te melden.