30 oktober

H5 LOB "Explore Your Future"

LOB oriëntatieprogramma havo 5 o.l.v. Bureau Profiel ASL Sittard
NB. ong. 40 lln. volgen het programma van het 1e t/m het 4e uur en 40 lln. het 5 t/m het 8e uur.