16 april

H4 Bezoek CIVIL

Bezoek CIVIL is voor H4 natuurkunde en duurt per groep 3 klokuren.