23 januari, 12:30 t/m 14:30

H / V: Wiskunde olympiade

Wiskundewedstrijd voor leerlingen van havo en vwo (m.u.v. eindexamenleerlingen) op basis van inschrijving.