27 september

Excursie VWO 6 Biologie en Aardrijkskunde

Roermond en omgeving hebben veel verschillende biotopen. De Maas, Swalm en Roer en de ligging langs het hoogterras zorgen voor afwisselende biotopen. Ook zijn deze gebieden op cultuurhistorisch vlak erg interessant.

Met de fiets gaan leerlingen onder begeleiding van de heer de Ponti en de heer Pomp een aantal van deze biotopen en objecten bezoeken. Onderweg worden opdrachten gemaakt en wordt uitleg gegeven. De opdrachten worden bij biologie nader uitgewerkt in een portfolio, als voorbereiding op het mondeling.

Het programma:

  • Start: 9.00 uur fietstocht vanaf het ROER College Schöndeln
  • Einde: 17.00 uur

Er zijn geen kosten verbonden aan deze activiteit.
Belangrijk om mee te nemen: lunchpakket en drinken, goede fiets (gewone trapper), regenkleding, pen en papier. Zo nodig je medicijnen.

Via de mail ontvangen de leerlingen op een later moment meer informatie, met vragen kunnen leerlingen terecht bij hun leraar.