20 mei

BK Voorlichting gymnasium

Op donderdag 20 mei 2021 vindt voor ouders en brugklasleerlingen een voorlichtingsbijeenkomst over het gymnasium plaats. Deze online bijeenkomst heeft als doel u te informeren over de inhoud en doelstellingen van het gymnasiumprogramma op ROER College Schöndeln. De teamleider vwo, docenten klassieke talen en enkele gymnasiumleerlingen geven voorlichting over verschillende aspecten van deze keuze, zoals inhoud van de vakken en consequenties voor de studielast. Daarnaast wordt toegelicht op welke manier leerlingen in deze afdeling hun persoonlijke leerroutes kunnen inrichten.

De bijeenkomst begint om 19.00 uur. Rond 20.00 uur sluiten we de voorlichting af. Aanmelden kan tot en met woensdag 19 mei.