2 november t/m 3 november

BK Mentorgesprekken met ouders

Deze week vinden de eerste gesprekken plaats tussen leerling, hun ouders en de brugklasmentoren. Deze gesprekken vinden online plaats. Ouders hoeven zich hiervoor niet in te schrijven, maar worden door de mentor uitgenodigd voor het gesprek via Google Meet.  De gesprekken vinden in principe plaats tussen 16.00 en 20.00u. Hiervan kan in overleg afgeweken worden.