30 oktober t/m 31 oktober

BK Mentor - Oudergesprekken

Maandag 30 en dinsdag 31 oktober staan gesprekken met de mentoren van de brugklas gepland. De mentor heeft u hierover voor de herfstvakantie een mail gestuurd.

Alle gesprekken vinden plaats in het hoofdgebouw. Ouders en leerlingen kunnen via de hoofdingang het gebouw binnengaan. Het gesprek vindt plaats op het door u afgesproken tijdstip.  De lokalen worden vermeld op het informatiebord in de hal. 

Heeft u nog vragen? Neem dan even contact op met de mentor.