10 januari t/m 31 januari

AMN taal- en rekentoetsen voor klas 2

Dit schooljaar onderzoeken we samen verder of je op het juiste niveau bent geplaatst en wat je nog eventueel als ontwikkelpunten hebt. Naast onze eigen toetsen per vak willen we gebruikmaken van algemene taal- en rekentoetsen. Deze hebben als doel inzicht te krijgen in de mogelijkheden van alle leerlingen, zodat we je beter kunnen begeleiden en ondersteunen. 

Deze toetsen worden, onder voorbehoud van een eventuele schoolsluiting, begin januari afgenomen. Dit gebeurt tijdens een mentoruur of lesuur. Zodra de toetsen zijn afgerond en bekeken, informeert de mentor jou en eventueel je ouders over de bevindingen en vervolgstappen. 

Voor nu delen we graag enkele tips in verband met het maken van de vragenlijsten: 

  • Je hoeft je niet voor te bereiden op de toetsen 
  • Het is belangrijk dat de je aan het werk blijft, aangezien op de testonderdelen een tijdslimiet zit. Het goed en serieus maken van de test is echter belangrijker dan snel werken.
  • Lees de instructies telkens goed door en begin pas als je begrijpt wat je moet doen. De instructies zijn niet gekoppeld aan een tijdslimiet.
  • De vragen lopen in moeilijkheid op en er wordt niet verwacht dat je alle vragen goed beantwoordt. Het is dus niet erg als je een antwoord op een vraag niet weet. 
  • Je hoeft je niet zenuwachtig te maken. De resultaten worden gebruikt bij het begrijpen van de onderdelen waar je nog moeite mee hebt en eventueel ondersteuning bij nodig hebt.