Erkend Technasium

Het Technasium is een landelijk ontwikkelde formule voor bètatechnisch praktijkonderwijs op havo en vwo. Het vak dat hier bij hoort is O&O (Onderzoek en Ontwerpen). Het technasium is ontwikkeld om het voortgezet onderwijs beter te laten aansluiten op het hoger onderwijs in de bèta- en technische sectoren.

De leerlingen werken aan levensechte opdrachten afkomstig van bedrijven of instellingen uit de regio. Ze moeten een oplossing bedenken voor een echt probleem: ze gaan iets onderzoeken of ontwerpen met de pet op van een bepaald beroep. De leerlingen bepalen voor een groot gedeelte zelf hoe ze dat aanpakken. Of de theorie die ze leren bij de bètavakken kan worden gebruikt om het probleem op te lossen, of ze moeten zichzelf theorie eigen maken om het probleem op te lossen. Bij O&O wordt van de leerling verwacht dat ze in kleine groepjes zelfstandig werken aan een open vraag, de docent geeft geen les, maar coacht de leerlingen om een zo creatief mogelijke oplossing te bedenken. Elk project wordt afgerond met een presentatie aan de opdrachtgever.

Schooljaar 2022/2023 is O&O in de brugklas samengegaan met Cultuurstroom en Bewegen & Sport als het nieuwe vak id+. Hierin komen verschillende elementen uit O&O terug in de modules die de brugklasleerlingen krijgen aangeboden. De opvolgende jaren maken leerlingen zelf keuzes tussen modules. Deze modules bereiden de leerlingen ook voor op het vak O&O in de bovenbouw. Daarbij kunnen modules gekozen die de leerling een onderbouwcertificaat O&O opleveren.

In de bovenbouw wordt O&O aangeboden als keuzevak in de profielen Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek. Leerlingen gaan dan zelf op zoek naar opdrachtgevers voor hun projecten. De projecten moeten aansluiten bij de interesse of de vervolgopleiding van de leerling. In het examenjaar volgt een project van een heel schooljaar: de “Meesterproef”. De Meesterproef wordt mede begeleid door het Hoger Onderwijs.

De lessen O&O worden verzorgd in de “Technasiumwerkplaats”. De technasiumwerkplaats biedt alle faciliteiten die nodig zijn om te onderzoeken en te ontwerpen. De werkplaats bestaat uit verschillende onderdelen waaronder een atelier, een laboratorium, een machinekamer en vierpersoons werkplekken. Er kan gewerkt worden met moderne technieken zoals robots, drones, 3D-printers en een lasersnijder.

Technasium staat voor kwaliteit

Het predicaat Technasium krijg je niet zomaar. De school moet voldoen aan een aantal belangrijke criteria. De Stichting Technasium bewaakt de kwaliteit van het technasiumonderwijs. Ook zorgt de stichting voor de ontwikkeling van het onderwijs en de scholing van docenten.

Meer weten? Bekijk dan de volgende informatie op de site van de stichting Technasium. 

Meer informatie over:

Met vragen over het Technasium op ROER College Schöndeln kun je terecht bij dhr. P. (Patrick) Raemaekers, technator. 

Logo-Technasium-PNG-liggende-variant-voor-website-transparant.png
 

Bètachallenge

ROER College Schöndeln is de zuidelijkst gelegen school die de Bèta Challenge Licentie bezit. Het Bèta Challenge Programma voor vmbo-leerlingen is de brug tussen voortgezet onderwijs en de sector techniek. Wij werken hierbij nauw samen met het MBO (middelbaar beroepsonderwijs), bedrijven en instellingen uit onze omgeving. Het vak dat hierbij centraal staat heet Technologie & Toepassing (T&T).

T&T lijkt veel op O&O, maar is specifiek gericht op de vmbo-t leerling. Leerlingen volgen het vanaf de brugklas. Het sluit heel goed aan op de vraag van het bedrijfsleven om leerlingen goed voor te bereiden op een baan in het bedrijfsleven op mbo 4-niveau. De leerlingen werken projectmatig aan probleemgestuurd onderwijs waarbij competenties als samenwerken, plannen & organiseren en oplossingsgericht werken belangrijk zijn. Werken met nieuwe technologie wordt niet alleen leuker voor leerlingen, het gaat ook veel meer voor ze leven.

T&T bestaat net als O&O uit een aantal projecten. In ieder project wordt een levensechte opdracht door een bedrijf of instelling gegeven. Het zijn realistische problemen die zich in een bedrijf voordoen. Aan de leerlingen wordt gevraagd hiervoor een oplossing te bedenken. De leerlingen werken daarbij in kleine groepen. Competenties en vaardigheden staan centraal, evenals de samenwerking met het bedrijfsleven en het vervolgonderwijs. De leerlingen presenteren hun gevonden oplossingen aan de bedrijven en worden beoordeeld door het bedrijf en de docent.

Voor de bovenbouw wordt op dit moment een interessant en uitdagend onderwijsprogramma voorbereid voor dit praktijkvak. Het sluit aan op diverse technologisch getinte vervolgopleidingen in het mbo. Kies je na het vmbo-t om havo te doen, dan sluit T&T perfect aan op O&O.

Meer weten? Bekijk dan de volgende informatie op de site over de bètachallenge: