Cultuurstroom

ROER College Schöndeln is de enige Cultuurprofielschool in Limburg. Een cultuurprofielschool is een school waarin extra aandacht wordt besteed aan kunst en cultuur. Dat gebeurt op de eerste plaats natuurlijk bij de kunstvakken zoals cultuurstroom, muziek, beeldende vorming en drama in onder- en bovenbouw, maar is ook onderdeel van de hele school. Zo komt er bijvoorbeeld bij het vak Nederlands een schrijver in de klas en regelt het decanaat een voorstelling van een theatergezelschap die gaat over je voorbereiden op de toekomst.

We zijn de enige school in Nederland die het vak Cultuurstroom aanbiedt. Door middel van de kunstdisciplines beeldend, drama, muziek en studio (film, fotografie en montage) gaan de leerlingen iedere periode met de competenties aan de slag. Door deze roulatie tussen de 4 kunstdisciplines veranderen telkens de omstandigheden: dit zorg ervoor dat de leerlingen de kans krijgen om telkens op een andere manier met de competenties te werken. Elke periode wordt afgesloten met een presentatiemoment: de leerlingen tonen hier hun proces en hun eindproduct, waarbij ze ook elkaars publiek zijn. 

Schooljaar 2022/2023 is Cultuurstroom samen met Onderzoek & Ontwerpen en Bewegen & Sport in de brugklas samen verder gegaan als het nieuwe vak id+. Hierin komen verschillende elementen uit Cultuurstroom terug in de modules die de brugklasleerlingen krijgen aangeboden. De opvolgende jaren maken leerlingen zelf keuzes tussen modules. Deze modules bereiden de leerlingen mede voor op de vakken drama, muziek of beeldende vorming in de bovenbouw. 

pieter-kunst-3.jpg

In vergelijking met de andere twee profileringen richt de Cultuurstroom zich nadrukkelijk op de rechterhersenhelft: die van creativiteit, innovatie, onlogische verbanden, intuïtie, eigenheid, empathie en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Meer weten? Alles over Cultuurprofielscholen is te vinden op de website van de Cultuurprofielscholen

Met vragen over het cultuurprofiel van ROER College Schöndeln kun je terecht bij mevr. M. (Muriël) Geenen en mevr. S.(Suzanne) Winthaegen, cultuurcoördinatoren. 

logo-cultuurprofielschool-1.jpg