24 september 2020

Werkplekken in de nieuwbouw

ROER College Schöndeln wil een veilige, warme en transparante locatie zijn, waar leerlingen op een positieve en plezierige manier energie krijgen om te leren, te groeien en het optimale uit het leven te halen. Tijdens de feestelijke opening konden genodigden zelf zien en ervaren hoe daar invulling aan is gegeven. Zo is de  nieuwbouw ontworpen om zich aan te passen aan toekomstige onderwijsbehoeften. Er zijn diverse lokalen met flexibele wanden en een ruime middenbeuk met diverse werkplekken voor leerlingen waar tijdens de lessen gebruik van gemaakt kan worden. 

Z’Ien Fotografie legde het resultaat op een prachtige manier voor ons vast.  

 ROER-College-Schondeln-website-20200910-0103.jpg

ROER-College-Schondeln-website-20200910-0112.jpg

ROER-College-Schondeln-website-20200910-0156.jpg

ROER-College-Schondeln-website-20200910-0069.jpg

Werkplekken in de nieuwbouw