18 december 2021

Wat gebeurt er nu met de toetsweek?

Naar aanleiding van de ingelaste persconferentie hebben we het volgende besloten:

  • De toetsweek onderbouw (brugklas, 2e klas, havo 3 en vwo 3) gaat niet door en wordt uitgesteld. We zijn in overleg met de medezeggenschapsraad over de nieuwe planning. 
  • De toetsweek bovenbouw (vmbo-t 3 en 4, havo 4 en 5, vwo 4, 5 en 6) gaat wel  door. Voor deze leerlingen worden de toetsen van maandag 20 december verschoven naar vrijdag 24 december. De nieuwe planning wordt zo spoedig mogelijk via Magister kenbaar gemaakt aan de leerlingen.
  • Maandag 20 december zijn er dus geen toetsen in verband met de onduidelijkheid  die er vandaag bij leerlingen is geweest. We bieden leerlingen hiermee een extra dag om te studeren.
  • De school is verder alleen geopend voor noodopvang voor kwetsbare leerlingen of ouders/verzorgers met cruciale beroepen. Indien u hier gebruik van wilt maken dient u uw zoon/dochter tijdig aan te melden via leercentrum@roercollege.nl
  • De kerstactiviteiten van a.s. vrijdag komen door bovenstaande volledig te vervallen. 

Bovenstaande is in lijn met de richtlijnen die vanavond in de persconferentie zijn gegeven. Hierin is expliciet benoemd dat schoolexamens voor (voor-)examenleerlingen moeten doorgaan (www.rijksoverheid.nl). We begrijpen dat er wellicht nog vragen of onduidelijkheden zijn. Zodra er meer informatie is, krijgen jullie dit natuurlijk zo spoedig mogelijk van ons te horen. 

Op de website van de Stichting Onderwijs Midden Limburg (SOML) houden we iedereen op de hoogte van de gevolgen en ontwikkelingen binnen onze stichting. Daarbij houden we goed contact met GGD Limburg-Noord, het RIVM, onze arbo-artsen, de VO-raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Wanneer de actualiteit daarom vraagt, wordt deze pagina zo snel mogelijk bijgewerkt.

Wat gebeurt er nu met de toetsweek?