12 oktober 2021

ROER College Schöndeln werkt aan leesvaardigheid

 

‘A bookshelf is a treasure chest for someone with a curious mind’; een uitspraak die ROER College Schöndeln groot op de muur in de centrale hal heeft hangen. Leesplezier en leesbevordering is een structureel en belangrijk onderdeel van het onderwijs. 

Vijf jaar geleden zijn een aantal leraren gestart met leesclubs op 4 vwo. In kleine groepjes werden, onder het genot van wat drinken en wat lekkers, boeken besproken. Al snel bleken de leesclubs zeer succesvol en waardevol en anno 2021 worden de leesclubs op geheel havo en vwo ingezet. Het plannen van deze samenkomsten werpt vruchten af: niet alleen vragen leerlingen actiever naar boeken, maar ze leren zichzelf en de ander via het boek ook beter kennen. Daarnaast is het mooi meegenomen dat het niveau van de mondelingen Nederlands hoger ligt. 

De initiatieven om leesplezier te verspreiden binnen de school beperkt zich niet alleen tot leraren. Vorig jaar hebben een aantal leerlingen een boekenruilkast geplaatst in de centrale hal. Leerlingen, medewerkers en bezoekers mogen gratis een boek uit de kast lenen. Staat er geen aansprekend boek tussen, dan kan men altijd terecht bij de mediatheek. De boekenplanken worden daar elk jaar aangevuld met de nieuwste titels. 

Dit schooljaar start ook een werkgroep taalvaardigheid met hierin 11 leraren uit allerlei vakgebieden (van wiskunde tot kunst). Deze werkgroep wordt begeleid door een expert. De leraren gaan aan de slag om een gezamenlijke werkwijze te creëren waarmee leerlingen nog beter voorbereid zijn op talige opdrachten en complexe teksten. 

Het meest recente initiatief is de fotowand. Voor de vakantie is aan alle medewerkers gevraagd om met hun favoriete boek op de foto te gaan. Een grote wand vol met kleurrijke kaften is het resultaat. Dit levert waardevolle vragen op: ‘Waarom is ‘De Engelenmaker’ het favoriete boek van mijn leraar Nederlands? ‘Zal de leraar Natuurkunde echt genieten van het voorlezen van ‘De Gruffalo’? Het antwoord: ‘Jazeker!’. 

 

ROER College Schöndeln werkt aan leesvaardigheid