18 februari 2022

ROER College Schöndeln krijgt 16,7 miljoen voor vernieuwbouw

Uit:
Dagblad de Limburger
18-02-2022 om 09:00 door Rob Dieleman

Middelbare school ROER College Schöndeln krijgt 16,7 miljoen van de gemeente Roermond om te vernieuwbouwen. De raadsvergadering over de bijdrage ging echter meer over een andere school.

De gemeenteraad van Roermond moest donderdagavond beslissen over een bijdrage van 16,7 miljoen euro voor Roer College Schöndeln. De gebouwen van de middelbare school zijn ernstig verouderd en voldoen niet meer aan de normen. Het overleg met de gemeente over de bijdrage duurt al een aantal jaar, waardoor de nood hoog is en de kosten steeds meer gestegen zijn. Alle raadspartijen stemden unaniem zonder morren in met het bedrag.

Lange discussie

Toch duurde de behandeling over de bijdrage donderdagavond lang. Liefst 3,5 uur. Dat kwam omdat de discussie gekaapt werd door een andere school: basisschool Alhambraa. In het voorstel stond namelijk dat het geld voor de bijdrage aan Schöndeln er onder meer komt doordat de islamitische basisschool niet vijf, maar acht jaar de tijd krijgt om de stichtingsnorm te halen. Daardoor zou ook permanente huisvesting langer op zich laten wachten.

Dat uitstel viel niet goed bij de school zelf. Er is nu al plaatsgebrek, het huidige gebouw is flink verouderd en volgens de school doet de gemeente niet alles om Alhambraa te ondersteunen. De partijen LVR en Denk dienden donderdag een amendement in om geld uit de algemene reserve te halen om de school te voorzien van een deugdelijk onderkomen. Dat voorstel haalde het uiteindelijk niet.

Wethouder

Wethouder Ferdinand Pleyte vond het opmerkelijk dat de hele discussie zich toespitste op een school die helemaal niet op het programma stond. „Alhambraa wordt volledig gelijk behandeld als iedere andere school in de gemeente.” Het amendement zou ervoor zorgen dat de islamitische school een voorkeursbehandeling zou krijgen, zei de wethouder. Hij zei in gesprek te blijven met de school en dat de gemeente zich aan haar plicht voor onderwijshuisvesting blijft houden.

ROER College Schöndeln krijgt 16,7 miljoen voor vernieuwbouw