21 september 2023

ROER cleanup

16 september jl. heeft de World Cleanup Day plaatsgevonden. Het is een jaarlijks terugkerend sociaal actieprogramma dat wereldwijd plaatsvindt. Het is onder andere gericht op de bestrijding van zwerfafval. De brugklasleerlingen van het ROER College namen donderdag 21 september deel aan een eigen variant, de zogenaamde ROER cleanup. Het doel: verbinding leggen tussen het leren op school en de buitenwereld zodat leerlingen leren om vanuit burgerschap bij te dragen aan een duurzame samenleving met respect voor een ander.

Alle brugklassers startten deze dag met het volgen van een themales over het vak burgerschap en zwerfafval. De leerlingen leren tijdens het vak burgerschap dat ze samen, als gemeenschap, heel veel kunnen bereiken. Het is belangrijk dat de leerlingen actief en goed voorbereid kunnen deelnemen aan onze democratie en samenleving met gelijke kansen. Met de deelname aan de ROER cleanup verdienden de leerlingen hun eerste deelnamebewijs voor het vak burgerschap. Leerlingen dienen drie praktijkactiviteiten gedurende hun schoolcarrière te doen. Uiteindelijk ontvangen ze een certificaat bij hun diploma.

IMG_2635.jpg  IMG_2630-3.jpeg

De start was in het klaslokaal met de mentor. Leerlingen zijn zich goed bewust van de veranderende wereld om zich heen. Voorbeelden die genoemd werden waren de warmere winters en het smelten van de ijskappen. Een aantal leerlingen was afgelopen zomer ook zelf getuige van het natuurgeweld waar we heden ten dagen mee te maken hebben. Zo was Evi (12) in Italië tijdens de hevige hagelbuien en Jipp (12) in Slovenië, waar de camping te maken kreeg met overstromingen. Verder durfden sommige leerlingen best toe te geven dat ze weleens afval op de grond gooien en dat dat eigenlijk niet goed is. 

  IMG_2636.jpeg  IMG_2658.jpeg


Na de openingsles was het tijd om te starten met de ROER cleanup. In groepjes van vijf gingen de leerlingen met hun klas en mentor op jacht naar zwerfafval in de omgeving van de school. Iedere klas kreeg een gebied aangewezen dat opgeruimd moest worden. Via de Litterati-app werd bijgehouden waar en welk afval er gevonden werd. Dit gebeurde door middel van het maken van foto’s met de IPad. De leerlingen waren erg enthousiast en het eerste half uur was het vechten om elk klein plasticje of papiertje dat er op straat lag. Halverwege de route werden de leerlingen beloond met een versnapering. Aan het einde van de middag lag er een grote berg afvalzakken op het schoolterrein. We mogen trots zijn op wat de leerlingen verzameld hebben. Naast veel plastic, blikjes en flesjes, werden er ook bijzondere dingen gevonden. Denk aan een halve scooter, een autoband en een deel van een tuinstoel.

De wereld is weer een stukje schoner, de leerlingen een ervaring rijker.

IMG_2665-3.jpeg 

ROER cleanup