11 maart 2021

Privacyrisico's met betrekking tot Google

som se 

Postadres: Postbus 975 6040 AZ 

T: 0475 - 322 324 F: 0475 - 327 845 E: somi@soml.nl T: www.soml.nl 

Roermond 

Aan ouders/verzorgers/leerlingen 

Roermond, 11 maart 2021 

Kenmerk : 21A-01-048 Onderwerp : privacyrisico's met betrekking tot Google 

Workspace for Education 

Beste ouders/verzorgers/leerlingen, 

Op 1 maart is door het ministerie van OCW een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over privacyrisico's met betrekking tot Google Workspace for Education. Workspace werd vroeger G Suite genoemd. Deze software - die onder meer de veelgebruikte programma's als Google Classroom en Google Meet bevat - wordt ook op onze school gebruikt. Uit het rapport kwam naar voren dat Google meer gegevens verwerkt dan bij ons bekend is, en dat Google deze gegevens 

controleert. In deze brief informeren wij om welke informatie het gaat en hoe wij hiermee omgaan. 

Om wat voor gegevens gaat het? De gegevens die door Google worden verwerkt, gaan over het gebruik van hun programma's, zoals het moment van inloggen door gebruikers, welke sites er worden bezocht en hoe lang er aan een document wordt gewerkt (zogenoemde metadata). Het gaat hierbij niet om gegevens zoals documenten (G-Docs, presentaties, etc.), leerresultaten of -vorderingen of adresgegevens van gebruikers. 

Google verzamelt deze informatie en vindt dat zij zelf mag bepalen wat ze met deze informatie mag doen. Google verklaart nu nadrukkelijk dat ze in Workspace for Education geen metadata en andere persoonsgegevens gebruikt voor advertentiedoeleinden of het creëren van advertentieprofielen. Echter, doordat Google de voorwaarden eenzijdig kan wijzigen, biedt dit geen garanties voor de 

toekomst. 

Gesprek met Google om beleid aan te passen Het gebruik van Google mag niet ten koste gaan van de privacy van onze leerlingen en medewerkers. Helaas heeft ons individuele schoolbestuur een beperkte invloed op de voorwaarden die Google stelt. Daarom hebben we ons aangesloten bij SIVON. Als ledencoöperatie is zij namens de schoolbesturen uit het primair en voortgezet onderwijs in gesprek met Google. SIVON trekt hierbij samen op met de PO-Raad, VO-raad, het hoger onderwijs (via SURF) en het Rijk. 

Stichting Onderwijs Midden-Limburg Heinsbergerweg 180, Roermond KvK-nummer: 120 41 226 Rek.nr. IBAN: NL80 RABO 0144 1019 12 / BIC: RABONL2U 

SIVON en SURF hebben namens het onderwijs een Adviesaanvraag ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens om advies in te winnen over de veiligheid van het gebruik van Google Workspace for Education. De verwachting is dat er afspraken met Google gemaakt kunnen worden om de privacyrisico's weg te nemen. Wij wachten de uitkomsten van dit traject af. Op dit moment is er geen reden om onze werkwijze aan te passen, mocht hier verandering in komen dan stellen wij u hier direct van op de hoogte. 

Met vriendelijke groet, 

Pisley 

Thieu Kikken, Voorzitter College van Bestuur 

Paul Slegers RA, tid College van Bestuur 

Meer informatie Wilt u meer informatie over dit onderwerp lezen dan raden wij u de volgende documenten aan: 

• Kamerbrief van het ministerie van OCW https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/03/01/kamerbrief uitvoeren-dpias-in-het-onderwijs 

• SIVON spreekt Google aan op privacyrisico's. https://www.sivon.nl/actueel/sivon-en-surf-spreken-google-aan-op-privacyrisicos/ 

Privacyrisico's met betrekking tot Google