27 mei 2021

Ontmoeting burgemeester

In het kader van een praktische opdracht voor het vak maatschappijleer hebben twee
leerlingen, Janouk Geraets en Hanne Koller van V4b, op 26 mei 2021, onder
begeleiding van hun docent, Bashir Azizi een bezoek gebracht aan de burgemeester
en bij de gelegenheid daarvan hen onderzoeksverslag aangeboden. De leerlingen
hebben een aantal aanbevelingen gedaan hoe de aanpak van de taalachterstand bij
migranten verbeterd kan worden, zodat hun kinderen daar geen nadeel van
ondervinden. De burgemeester, mevrouw Donders-de Leest, was zeer te spreken over
de toewijding van onze leerlingen. Ze heeft hen bedankt en daarmee het belang van
samenwerking tussen de gemeente en de school benadrukt. Hiermee maken we als
school ook onze burgerschapsopdracht concreet.

Ontmoeting burgemeester