22 januari 2022

Na jaren van uitstel ligt er nu een plan voor (ver)nieuwbouw

uit:
Dagblad de Limburger
21-01-2022 om 11:34 door Rob Dieleman

 

Na jaren onduidelijkheid ligt er nu een voorstel van de gemeente Roermond voor Roer College Schöndeln. Liefst 16,7 miljoen euro moet er vrijgemaakt worden voor de (ver)nieuwbouw van de middelbare school.

De school en overkoepelende Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) zijn al meer dan vijf jaar met de gemeente Roermond (verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen) in gesprek over de renovatie of nieuwbouw van Roer College Schöndeln. De bestaande gebouwen aan de Heinsbergerweg stammen uit de jaren zestig en voldoen niet meer aan de eisen. Na diverse onderzoeken, een eerste budget toezegging in 2017 en vooral uitstel, ligt er nu een voorstel van het college van B en W bij de gemeenteraad.

10 miljoen meer

Het prijskaartje dat aan de voorgestelde (ver)nieuwbouw hangt, is liefst 16,7 miljoen euro. Ruim 10 miljoen meer dan een eerder vrijgemaakt budget in 2017 (6,46 miljoen euro). De hoge kosten ontstaan onder meer doordat het inmiddels verplicht is om energieneutraal te werken bij nieuwbouw en door de gestegen bouwkosten. Bij het voorstel zijn de gymzalen nog niet meegenomen. Momenteel liggen er drie op het terrein. Die vernieuwen kost zo’n 1,2 miljoen euro per stuk, aldus het college.

Het geld voor de financiering moet onder meer komen uit het eerste budget dat vijf jaar geleden werd toegezegd en het verschuiven van plannen op andere scholen. Zo komt er voorlopig geen nieuwe school in Herten en krijgt de islamitische school Alhambraa acht in plaats van vijf jaar de tijd om het minimum aantal leerlingen te halen, waardoor nieuwbouw nog niet nodig is. Verder moet de nieuwe middelbare school afgeschreven worden over vijftig jaar, in plaats van 25.

Drie varianten

SOML heeft drie varianten (van vernieuwbouw) doorgestuurd naar de gemeente. In de eerste wordt een gedeelte van het huidige pand gesloopt en komt er een stuk nieuwbouw. De tweede bestaat uit volledige nieuwbouw en de laatste, die de voorkeur van de stichting heeft, schetst een beeld van diverse gebouwen verspreid over het terrein. Het huidige pand sneuvelt in de derde variant. Wat de plannen precies kosten, moet later duidelijk worden na onderzoek.

Het plan, met meerdere gebouwen verspreid over het terrein, dat de voorkeur geniet van SOML.  

verbeelding-2.png

Of het bestaande gebouw – een gemeentelijk monument – behouden blijft, is dus nog niet duidelijk. Omdat het traject zo lang duurde en omdat Mavo Roermond in 2020 naar de locatie kwam, besloot SOML in 2020 zelf een semipermanente huisvesting te realiseren op het terrein voor 2,5 miljoen euro.

De commissie Burgers en Samenleving behandelt het voorstel van B en W tijdens de komende vergadering op 1 februari.

Na jaren van uitstel ligt er nu een plan voor (ver)nieuwbouw