17 maart 2021

Meerjarenbeleidsplan SOML

ROER College Schöndeln heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan de invulling van het meerjarenbeleidsplan ‘Leren voor de Toekomst’ van Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML). Dit meerjarenbeleid was na 5 jaar aan vernieuwing toe. In 2020 hebben wij daarom, samen met het College van Bestuur en alle andere scholen die bij SOML horen, een nieuw meerjarenbeleidsplan geschreven: ‘Pluk en verwonder’.

Richting

Vaak vinden mensen zo’n meerjarenbeleidsplan niet zo interessant. Dat begrijpen we. Toch vinden we het belangrijk om jullie hierover te informeren. Het beleid van de stichting is namelijk een wegwijzer voor alle SOML-scholen. We hebben bijvoorbeeld afgesproken dat we allemaal aan de slag gaan met leesvaardigheid, burgerschap en gelijke kansen. We slaan dus dezelfde richting in, maar dat doen we allemaal op een andere manier. Daarover voert ROER College Schöndeln regelmatig gesprekken met de medezeggenschapsraad en de ouderraad. Zo weten we zeker dat ons onderwijs past bij onze eigen leerlingen en collega’s, nu en in de toekomst.

Keuzevrijheid

Bij SOML vinden we goed onderwijs en keuzevrijheid voor leerlingen heel belangrijk. Die keuzevrijheid zie je ook terug in de opzet van ons plan. Je kunt ervoor kiezen om alleen de tekeningen te bekijken (zie bijlage), de samenvattingen te lezen óf het hele meerjarenbeleidsplan grondig door te spitten. Voor (meer informatie over) het nieuwe meerjarenbeleidsplan verwijzen wij jullie graag naar de website: www.soml.nl/pluk-en-verwonder.

Meerjarenbeleidsplan SOML