3 juli 2024

Leesbevordering

Afgelopen jaar hebben we weer van alles gedaan op het gebied van leesbevordering. Zo heeft ieder leerjaar weer de nodige fictie-opdrachten gemaakt en hebben de examenleerlingen allemaal hun mondeling gedaan. We mogen wel stellen dat de leerlingen de nodige leeskilometers hebben gemaakt. 


Onderbouw

We hebben dit jaar weer prachtige werkstukken van leerlingen mogen nakijken. In de brugklas zijn de leerlingen bezig geweest met lapbooks maken en vlogs. In leerjaar 2 en 3 werden onder andere kleurrijke mindmaps gemaakt en presentaties gehouden over de gelezen boeken. Ook hebben wij dit jaar weer schrijvers mogen ontvangen. Khalid Boudou verblijdde onze brugklasleerlingen met zijn komst en in leerjaar 2 hebben we Cis Meijer mogen ontvangen. Ook hebben verschillende leerlingen deelgenomen aan een leesclub. 


Bovenbouw

Ook in de bovenbouw hebben we een schrijversbezoek gehad. Tijdens een leesclub werd Anna Bervoets op een ‘college tourachtige’ manier geïnterviewd en bevraagd. Iets wat de schrijfster erg leuk vond. Verder werden de leesclubs dit jaar weer druk bezocht. Sommige leesclubs werden wel vijf keer afgenomen. We kunnen wel stellen dat het animo enorm was. 


Vooruitblik 2024-2025

Leesbevordering krijgt landelijk nog steeds veel aandacht. Alle onderzoeken wijzen uit dat de jeugd te weinig leest en het niveau steeds verder daalt. We denken dat we als school al mooie stappen hebben gezet op dit gebied. We zijn dan ook verheugd met het feit dat we vanaf volgend schooljaar een leesuurtje gaan krijgen. Dit wil zeggen dat het overgrote deel van de leerlingen volgend jaar één uur in de week in stilte gaat lezen. Zo maken leerlingen meer leeskilometers en hopen we dat het leesniveau van de leerlingen verbetert. Er zijn al veel boeken opgehaald, zodat we alle leerlingen kunnen voorzien van een boek. Ook zullen er wederom leesclubs georganiseerd worden en schrijvers onze school bezoeken. 

Leesbevordering