17 februari 2022

Journalisten van De Volkskrant op bezoek

Sinds dit schooljaar deed mevrouw Mokveld van het vak Nederlands iedere vrijdag in al haar klassen de ‘Nieuwsquiz’. Deze quiz werd door een docent uit Dordrecht gemaakt, stond als Kahoot en LessonUp online en ging over het nieuws van de afgelopen week. De quiz, met een duur van 5-10 minuten, vormde een mooie afsluiting van de les en had als doel leerlingen meer te interesseren voor het nieuws. Het werkte prima, leerlingen enthousiast, mevrouw Mokveld blij... maar toen hield die docent er mee op!

Mevrouw Mokveld ging op zoek naar een vervanging, maar dat was nog niet zo eenvoudig. Toen bedacht ze, dat De Volkskrant in de digitale editie elke vrijdag een nieuwsquiz publiceert. Die was wel wat te moeilijk voor middelbare scholieren, maar ze trok de stoute schoenen aan en mailde De Volkskrant met de vraag of ze hun quiz niet, in een wat vereenvoudigde versie, ter beschikking wilden stellen aan scholen. En daar werd heel enthousiast op gereageerd! Na wat contacten en vragen over en weer zijn afgelopen vrijdag twee journalisten van De Volkskrant op ROER College Schöndeln geweest en ze hebben een proefversie van de quiz in een aantal klassen gedaan. Daarnaast hebben ze per klas drie leerlingen bevraagd over de quiz én verteld over de rol van de media in de samenleving en het werk van journalisten. Met alle vragen die de leerlingen hadden, was de les zo om! Het was een hele leuke ervaring, zowel voor mevrouw Mokveld als voor haar leerlingen. Nu maar hopen dat De Volkskrant dit project inderdaad gaat oppakken!

Wordt (wellicht) vervolgd!

Journalisten van De Volkskrant op bezoek