11 mei 2022

iPads op ROER College Schöndeln

We hebben goed nieuws! We starten komend schooljaar met een iPad voor alle brugklassers en alle leerlingen van 4 vwo. Na een onderzoek naar welk type device het beste bij de school, de leraren en de leerlingen past, hebben we gekozen voor een iPad met fysiek toetsenbord. De leerlingen krijgen de iPad kosteloos in bruikleen van school. 

Waarom doen we dit?

Wij zien dit als een positieve stap die past in de onderwijskundige koers in ons schoolplan. We vinden het belangrijk dat leerlingen vaardigheden ontwikkelen om goed om te kunnen gaan met moderne technologie. Ook vergroot de iPad de mogelijkheden voor de leraar om de omgeving en de actualiteit bij de les te betrekken. Dit is een spannende stap voor de school. ​​De komende jaren zullen we dan ook veel tijd en energie steken in het begeleiden en trainen van onze medewerkers om zo te komen tot een stevige verankering van moderne technologie in ons onderwijs.

Wat betekent dit voor jou als leerling?

De iPad zal naast de lesmethodes en boeken gebruikt worden. Deze stap is geen radicale verandering in de manier waarop we lesgeven, maar geeft de leraar wel mogelijkheden om meer afwisseling mogelijk te maken. Je hebt daarnaast altijd toegang tot een device, waardoor de digitale leermiddelen en overige informatie altijd dichtbij zijn. De iPads komen onder beheer van de school, waardoor mogelijke afleidingen (zoals social media)  afgeschermd kunnen worden.

We houden jullie via de website op de hoogte van de voortgang van deze ontwikkeling, onze ervaringen en nieuwtjes. Kijk hiervoor ook op onze pagina roer.college/ipad

Zijn er in de tussentijd vragen? Stel ze dan via ipad@roercollege.nl.

iPads op ROER College Schöndeln