22 november 2023

Innovatief ondernemend leren met sociale impact

Het programma Economie op ROER College Schöndeln stimuleert leerlingen van havo en vwo in het derde leerjaar om in projectvorm een eigen onderneming te starten. Door leerteksten zelfstandig te verwerken en leerdoelen toe te passen moedigen we hen aan na te denken over de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Leerlingen regelen zelf microkredieten bij ouders of vrienden en staan de helft van de nettowinst af aan het goede doel, het Prinses Maxima Centrum. De nettowinst en enkele giften leiden samen tot een donatie van ROER College Schöndeln aan het Prinses Maxima Centrum van € 582,07. Hier zijn we enorm trots op! Samen creëren we ondernemers met een positieve impact op de samenleving.

Innovatief ondernemend leren met sociale impact