28 mei 2021

COVID-19: zelftesten

Afgelopen weekend kregen wij te horen dat onze school aanstaande maandag weer volledig open mag. Daar zijn we erg blij mee! Vanaf dat moment hoeven leerlingen onderling geen afstand meer te houden. Dat is een mooie stap voorwaarts, maar om die stap ook echt te kunnen zetten hebben we elkaar hard nodig. Naast handen wassen, afstand houden tot medewerkers en het gebruik van mondmaskers, spelen preventieve zelftesten namelijk een belangrijke rol in deze opening. De overheid heeft ons daarom extra zelftesten gestuurd. Daarover informeren wij jullie hierbij. 

Vrijwillig

Hoewel wij iedereen dringend adviseren om zelftesten te gebruiken, is het afnemen van een zelftest altijd vrijwillig. Wilt u als ouder/verzorger niet dat uw zoon/dochter deelneemt? Ook dan mag hij /zij gewoon naar school (tenzij uw kind COVID-19-gerelateerde klachten heeft, dan moet men natuurlijk thuisblijven). 

Waarom preventief zelftesten?

De zelftest is een test om snel te zien of iemand besmet is met COVID-19. Met een preventieve zelftest kunnen leerlingen en medewerkers zichzelf twee keer per week thuis testen op COVID-19. De test werkt als iemand (nog) geen klachten heeft. Door preventief te testen kunnen besmettingen dus sneller worden opgespoord. Wanneer zoveel mogelijk leerlingen en medewerkers zichzelf twee per week thuis testen, kunnen we besmettingen op school dus zoveel mogelijk voorkomen. Dat is erg belangrijk nu er binnenkort weer veel meer mensen op school aanwezig zullen zijn. 

We hebben elkaar nodig. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat het onderwijs op school weer zo normaal, goed en veilig mogelijk van start kan gaan. 

Thuis preventief testen

De overheid heeft ons extra zelftesten gestuurd. Iedere leerling krijgt op dinsdag 1 juni twee zelftesten mee naar huis. Met deze zelftesten kan uw zoon/dochter zichzelf preventief thuis testen. Dat betekent dat men zichzelf kan testen zónder dat er klachten zijn. Onze medewerkers gebruiken deze testen al langer. Heeft een leerling aanvullende zelftesten nodig, dan zijn deze af te halen (maximaal twee per week) bij de receptie.

Heeft uw zoon/dochter (milde) klachten die kunnen wijzen op een besmetting met COVID-19? Dan zijn de zelftesten niet betrouwbaar. Gebruik de zelftest in dat geval dus níet en maak in plaats daarvan een afspraak bij de GGD.

Hoe werkt de zelftest?

Uw zoon / dochter kan de test bij zichzelf afnemen. De test is makkelijk te gebruiken. De test lijkt op de test bij de GGD-testlocatie, maar het staafje gaat minder diep de neus in en hoeft ook niet in de keel. Meer informatie over de zelftest vindt u in dit filmpje

Testuitslag

De uitslag is ongeveer 15 – 30 minuten na de test bekend.

Is de uitslag negatief? Dan is er geen COVID-19 bij uw zoon/dochter gevonden. De leerling kan gewoon naar school. De leerling moet zich aan alle regels blijven houden.

Is de uitslag positief? De ouder/verzorger neemt contact op met school en de leerling blijft thuis. Huisgenoten krijgen het advies in quarantaine te gaan; eventuele broers en zussen op school blijven dus ook thuis. 

Het is belangrijk dat er contact is met de GGD om een tweede test te doen bij een GGD-locatie. Zo kan de GGD onderzoeken of uw kind echt besmet is met COVID-19, en wie van zijn of haar klasgenoten, vrienden en/of familieleden ook getest moeten worden (via bron- en contactonderzoek).

Risicogerichte zelftesten

Als er toch een besmetting op school is, bepalen wij in overleg met de GGD hoe wij verder handelen. Testen blijft echter vrijwillig.

COVID-19: zelftesten