18 februari 2022

COVID-19: versoepelingen maatregelen

Het kabinet heeft 15 februari 2022 diverse versoepelingen van maatregelen m.b.t. COVID-19 aangekondigd. Deze gaan op verschillende momenten in. Hieronder treffen jullie een overzicht aan.

Per 18 februari

Met ingang van vrijdag 18 februari zijn externe volwassenen, zoals ouders en verzorgers, ook weer op school welkom. Ook hiervoor geldt dat het tot vrijdag 25 februari nodig blijft 1,5 meter afstand te houden en een mondkapje te dragen bij verplaatsingen.

Per 25 februari

Met ingang van vrijdag 25 februari vervallen de 1,5 meter maatregel, de looproutes en de mondkapjes plicht, in de scholen. Het advies aan leerlingen en personeel om minimaal twee keer per week een zelftest te doen blijft gehandhaafd. Deze zelftesten zijn af te halen bij de receptie van de school. 

Beslisboom

Snel weten of een leerling naar school mag? Bekijk dan de beslisboom op www.soml.nl/corona.

Meer info

Op de website van de Stichting Onderwijs Midden Limburg (SOML) houden we iedereen op de hoogte van de gevolgen en ontwikkelingen binnen onze stichting. Daarbij houden we goed contact met GGD Limburg-Noord, het RIVM, onze arbo-artsen, de VO-raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Wanneer de actualiteit daarom vraagt, wordt deze pagina zo snel mogelijk bijgewerkt.

Mochten er nog onduidelijkheden zijn wat betreft deze informatie, neem dan contact op met de GGD Limburg-Noord via 088 – 119 19 40 (elke dag bereikbaar tussen 08.30 – 17.00 uur). 

COVID-19: versoepelingen maatregelen