4 januari 2022

COVID-19 update: scholen weer open!

Afgelopen maandag heeft het kabinet de maatregelen voor de eerste lesweken van 2022 bekendgemaakt. Tot onze grote vreugde kunnen we weer fysiek lesgeven op school!

Een aantal zaken zijn van belang:

  1. De toetsweek van de onderbouw vindt plaats in week 3 (17 januari t/m 20 januari).
  2. Als gevolg van de verplaatste toetsweek is week 2 (10 januari t/m 14 januari) een toetsvrije zone voor de onderbouw.  Toetsen die in week 2 of 3 gepland waren, worden verplaatst naar een later moment.
  3. Leerlingen die een device van school hebben geleend vragen we deze uiterlijk vrijdag 14 januari te retourneren. Leerlingen kunnen hiertoe een afspraak met onze afdeling ICT maken via ict@roercollege.nl.

Bij het fysiek lesgeven op school zijn onderstaande maatregelen nog steeds van kracht:

  • Mondmaskers: alle leerlingen en medewerkers zijn verplicht een mondmasker te gebruiken bij verplaatsing. Daarbij houden we het motto Mobiel Met, Zitten Zonder aan.
  • 1,5 meter afstand: we doen een dringend beroep op de leerlingen om 1,5 meter afstand te houden tot medewerkers. Waar dit niet mogelijk is, zoals in sommige praktijklessen, kan de leerlingen gevraagd worden een mondmasker of spatmasker te dragen.
  • Looproutes: op diverse plekken gelden looproutes. Dit wil zeggen dat gangen eenrichtingsverkeer zijn en iedereen goed moet letten op de aangebrachte markeringen.
  • Zelftesten: leerlingen en medewerkers worden dringend geadviseerd twee keer per week thuis preventief een zelftest te doen. Dit geldt ook voor medewerkers en leerlingen die als immuun gezien worden. Leerlingen kunnen zelftesten (maximaal drie per week) afhalen bij de receptie.
  • Activiteiten en bijeenkomsten: alle activiteiten waarbij ouder(s)/verzorger(s) of externe partijen aanwezig zijn gaan online door, worden verplaatst of worden geannuleerd. Per activiteit worden de betrokkenen geïnformeerd.

Naast bovenstaande zijn de basismaatregelen nog steeds belangrijk:

  • Handhygiëne: in ieder lokaal en bij elke ingang van de school hangt een dispenser met desinfectiemateriaal voor leerlingen en medewerkers.
  • Ventilatie: tijdens en tussen de lessen worden zoveel mogelijk ramen en deuren geopend. De verwarming is dusdanig ingesteld dat we de temperatuurdaling proberen te beperken.

Snel weten of een leerling naar school mag? Bekijk dan de beslisboom op
www.soml.nl/corona.

Op de website van de Stichting Onderwijs Midden Limburg (SOML) houden we iedereen op de hoogte van de gevolgen en ontwikkelingen binnen onze stichting. Daarbij houden we goed contact met GGD Limburg-Noord, het RIVM, onze arbo-artsen, de VO-raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Wanneer de actualiteit daarom vraagt, wordt deze pagina zo snel mogelijk bijgewerkt.

 

COVID-19 update: scholen weer open!