9 september 2021

COVID-19 update

Ook dit schooljaar hebben we nog te maken met maatregelen rondom COVID-19. We starten het schooljaar zoals we vorig schooljaar zijn geëindigd. 

  • Handhygiëne is een basisregel. Het ontsmetten van de handen kan in ieder lokaal en bij iedere ingang van de gebouwen.
  • Leerlingen houden 1,5 meter afstand tot medewerkers. Onderling hoeven leerlingen geen 1,5 meter afstand te houden.
  • Medewerkers houden 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.
  • Leerlingen en medewerkers dragen een mondmasker als zij zich door de school bewegen. Bijvoorbeeld in de gangen, centrale hal en de aula. In zijn algemeenheid geldt:
Mobiel met mondmasker
Zitten zonder mondmasker

#MobielMet en #ZittenZonder.

Zelftesten blijven belangrijk om het onderwijs verantwoord te kunnen openhouden. Het doel van zelftesten in het onderwijs is om een besmetting onder leerlingen en personeel zo snel mogelijk te signaleren en daarmee verspreiding van COVID-19 te voorkomen. De zelftest is een extra middel om de veiligheid op en rondom de scholen te vergroten en de continuïteit van het onderwijs te bevorderen. Meer informatie is te vinden op deze website: Coronavirus en voortgezet (speciaal) onderwijs | Coronavirus COVID-19. 

Het coronavirus COVID-19 zorgt voor veel vragen. Dat begrijpen we heel goed. Daarom houden wij op een speciale pagina op de website van de Stichting Onderwijs Midden Limburg (SOML) iedereen op de hoogte van de gevolgen en ontwikkelingen binnen onze stichting. Daarbij houden we goed contact met GGD Limburg-Noord, het RIVM, onze arbo-artsen, de VO-raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Wanneer de actualiteit daarom vraagt, wordt deze pagina zo snel mogelijk bijgewerkt. 

Snel weten of je in het nieuwe schooljaar naar school mag? Gebruik dan de beslisboom

Maatregelen-algemeen-COVID-19-1.png

 

COVID-19 update