19 november 2021

COVID-19: dringend adviezen

De afgelopen periode loopt het aantal besmettingen in Nederland weer snel op. Voor het voortgezet onderwijs geen extra maatregelen zijn aangekondigd. We zien dat de gezondheidszorg in Noord- en Midden-Limburg onder grote druk staat. Dat betekent dat ook wij er alles aan moeten doen om het aantal besmettingen terug te dringen. Alleen zo kunnen we het leerproces van onze leerlingen zo goed mogelijk continueren.

Met ingang van donderdag 18 november gelden daarom, binnen alle scholen van Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML), onderstaande dringende adviezen.

Beslisboom

Snel weten of je naar school of het werk mag? Maak dan gebruik dan de beslisboom via de website van SOML.

Dringende adviezen

Mondmaskers: deze zijn niet verplicht, maar we geven een dringend advies aan alle leerlingen en medewerkers om een mondmasker te gebruiken bij verplaatsing. Daarbij houden we weer het motto Mobiel Met, Zitten Zonder aan. 

1,5 meter afstand: we vragen leerlingen, indien mogelijk, 1,5 meter afstand te houden van medewerkers. 

Activiteiten en bijeenkomsten met ouders/verzorgers: alleen indien er voldoende afstand gehouden kan worden kan de bijeenkomst fysiek doorgaan.  

Graag willen we jullie hernieuwde aandacht voor de reeds geldende maatregelen: 

Handhygiëne: in ieder lokaal en bij elke ingang van de school hangt een dispenser met desinfectiemateriaal voor leerlingen en medewerkers.

Ventilatie: tijdens en tussen de lessen worden zoveel mogelijk ramen en deuren geopend. De verwarming zal dusdanig ingesteld worden dat we de temperatuurdaling proberen te beperken.

Zelftesten: leerlingen kunnen zelftesten (maximaal drie per week) afhalen bij de receptie. Zowel leerlingen als medewerkers wordt dringend geadviseerd twee keer per week, thuis, een zelftest af te nemen. Is iemand gevaccineerd of hersteld van COVID-19 dan geldt dit advies niet, maar de zelftest mag natuurlijk wel gebruikt worden.

Onderwijs: de school blijft verantwoordelijk voor het verzorgen van onderwijs aan al onze leerlingen. Leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) mogen dus verwachten dat een les vergezeld wordt door een digitale huiswerk- en leerstofplanning, presentatie of aanvullende materialen in de digitale leeromgeving. Dit is in principe Google Classroom. Op deze manier krijgen leerlingen die, vanwege ziekte of quarantaine afwezig zijn, onderwijs en voorkomen we nieuwe achterstanden.

Wij kiezen bewust voor volledig online of volledig offline. Dit komt de onderwijskwaliteit ten goede doordat de leraar zich kan focussen en de leerlingen beter kan begeleiden. Tijdens hybride lessen (bijvoorbeeld de helft van de klas online en de andere helft fysiek op school) kan dit beduidend minder. De hybride vorm gebruiken we dus alleen bij uitzondering.    

Mochten er nog vragen zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen met de mentor of de leerlingcoördinator. 

Andere vragen

Het coronavirus COVID-19 zorgt voor veel vragen. Dat begrijpen we heel goed. Daarom houden wij op een speciale pagina op de website van de Stichting Onderwijs Midden Limburg (SOML) iedereen op de hoogte van de gevolgen en ontwikkelingen binnen onze stichting. Daarbij houden we goed contact met GGD Limburg-Noord, het RIVM, onze arbo-artsen, de VO-raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Wanneer de actualiteit daarom vraagt, wordt deze pagina zo snel mogelijk bijgewerkt.

 

Logo-Alleen-Samen-RGB_png.png

COVID-19: dringend adviezen