21 januari 2021

Blikopener: online in gesprek met leerlingen van groep 8

ROER College Schöndeln heeft woensdag 20 januari de eerste open avonden online verzorgd. De zogenaamde Blikopener laat zien waar de school voor staat in een heuse live tv-uitzending met een authentiek karakter. De productie is volledig door medewerkers en leerlingen samen uitgedacht en is interactief. Tijdens de uitzending, maar ook na de uitzending was er gelegenheid om vragen te stellen en in gesprek te gaan met elkaar. Er was zowel tijdens de uitzending als in de verschillende Google Meets veel respons van leerlingen en ouders vanuit thuis. 

De voorlichting aan de basisschoolleerlingen kan niet doorgaan in dezelfde vorm als voorgaande jaren en daarom gaat ROER College Schöndeln als één van de eerste scholen in de regio online! De Blikopener is interactief, online en live. De eerste uitzendingen zijn achter de rug en er volgen er nog een paar.

Tijdens die Blikopener krijgen leerlingen en hun ouders/verzorgers hun indruk van de sfeer op school op een andere manier dan ze gewend zijn. De Blikopener begint met een uitzending vanuit de school, gestreamd via YouTube, met daarin in korte afwisselende filmpjes met de belangrijkste informatie over de school. Leerlingen en ouders thuis kunnen ondertussen via WhatsApp vragen stellen, die voorgelegd worden aan een panel van personeel en leerlingen. Vragen worden eerlijk beantwoord door de leerlingen die aanwezig zijn.

Tegelijkertijd wordt er een opdracht uit het competentieonderwijs uitgevoerd door leerlingen. Door te stemmen via Whatsapp mag er gekozen worden uit vijf opdrachten. De leerlingen weten vooraf nog niet wat ze gaan doen en gaan live aan de slag met de opdracht die door de kijkers gekozen is. Niks is voorbereid of vooraf gefilmd, wel de sfeer laten ervaren, leerlingen in actie zien, meteen aan de slag gaan.

ROER College Schöndeln biedt via het competentieonderwijs een extra aanbod op het gebied van bèta, cultuur en bewegen. De school is erkend Technasium en de enige Cultuurprofielschool in Limburg. Door het competentieonderwijs worden leerlingen actief betrokken bij en voorbereid op de buitenwereld. Ze gaan op een creatieve manier aan de slag met realistische opdrachten waarbij hun eigen groei centraal staat.

Gedurende de uitzending wordt diverse keren geschakeld naar het panel en naar de leerlingen die hun opdracht live moeten uitvoeren. Na de live uitzending kan men op een interactieve manier verdieping zoeken door langs digitale lokalen te gaan met verschillende thema’s. Leerlingen stappen met hun ouders digitaal een lokaal binnen en kunnen zo in een nog kleinere setting hun vragen stellen. We vinden het belangrijk dat iedereen zich gezien voelt en de veilige omgeving ervaart om vragen te stellen.

Een impressie vindt u hieronder: 

Blikopener: online in gesprek met leerlingen van groep 8